آشنایی با مکانیسم‌های رشد ماهیچه

آشنایی با مکانیسم‌های رشد ماهیچه

 

 

عضله سازی بدون مکمل

 

دانشمندان معتقدند که برای «رشد عضله» ۲ مکانیسم اصلی وجود دارد که عبارت است از:

۱-    فشار مکانیکی
۲-    استرس متابولیک (مربوط به سوخت و ساز)

 

در همین خصوص، در ادامه به شرح این ۲ مکانیسم می‌پردازیم.

 

۱٫    فشار مکانیکی:

این موضوع منجر به فعال شدن فرآیند مولکولی شده که در نهایت به افزایش مدت زمان ساخت پروتئین می‌شود. این دام و یا تله، تأثیر مثبتی بر روی پروتئین عضله داشته و منجر به رشد آن خواهد شد. حال اگر فشار و یا تنش بر روی عضله اعمال نشده باشد، شکست و تخریب بیشتر ماهیچه نسبت به ساخت آن رقم خورده و تحلیل عضلانی رخ می‌دهد که این فرآیند توسط مکانیسم هومواستاتیک (Homeostatic) تنظیم می‌شود. این سیر مولکولی تحت تأثیر شدید ادامه یافتن تخریب عضله (منظور شدت تمرین)، مسیر بار مکانیکی (انتخاب حرکات) و سطح ترشح و ساخت هورمون موضعی می‌باشد.

 

 

۲٫    استرس و فشار متابولیک (مربوط به سوخت و ساز):

این مکانیسم عامل کلیدی جهت هایپرتروفی (رشد عضلانی) محسوب می‌شود. در کل فشار متابولیک تحت تأثیر شدید گلیکولیز غیرهوازی (یک سری واکنش‌های سلولی که به اکسیژن نیاز ندارند) برای تولید ATP بوده و با تمریناتی که در شرایط کمبود و یا کم رسانی خون به بافت و یا اندام‌ها توسط انسداد عروق رقم می‌خورد اتفاق خواهد افتاد.

 

گلیکولیز غیرهوازی منجر به ساخت موادی که با سوخت و ساز به وجود می‌آیند (نظیر: اسید لاکتیک، یون هیدروژن، یون فسفات و کراتین) می‌شود. تورم سلولی و یا همان پمپاژ یکی از عوامل مداخله کننده می‌باشد که در این نوع مکانیسم رشد (منظور استرس  و فشار متابولیک) دخیل است.

اگرچه مکانیسم رشدی که در ابتدا به آن پرداختیم (فشار مکانیکی) به طور کلی عامل مهم‌تری برای رشد عضلانی می‌باشد اما تا به حال میزان برتری هر کدام نسبت به یکدیگر مشخص نشده است.

منبع: رسانه تخصصی بدنسازی
هفته نامه البرز

 

 

این مقالات را هم ببینید:

تحقیقات جدید بدنسازی در خصوص داروها

رشدعضله هدف؛ با انقباض ایزومتریک