بهترین برنامه بدنسازی

بهترین برنامه بدنسازی

 

آموزش سیمکش زیربغل

از نظر شما بهترین برنامه بدنسازی می تواند چگونه برنامه ای باشد؟
این سوالی است که همه ورزشکاران رشته بدنسازی از مربیان خود می پرسند و همیشه به دنبال یک برنامه خوب هستند. خیلی از ورزشکاران در مجلات مختلف به دنبال بهترین برنامه بدنسازی هستند. اما در اینجا ما نشانه های یک برنامه خوب بدنسازی را به شما خواهیم گفت تا خودتان به راحتی بتوانید بهترین برنامه بدنسازی را به دست بیاورید.
بهترین برنامه بدنسازی باید دارای یک یا چند سیستم باشد تا بتواند عضلات را بیشتر تحریک به رشد کند. باید حرکات به گونه ای طراحی شوند تا بتوانند باعث تقویت دیگرعضلات در همان جلسه شوند. یک برنامه بدنسازی خوب باید به اندازه کافی از حرکات پایه با وزنه های سنگین و تکرارهای بین ۸ تا ۱۰ تکراری در آن استفاده شده باشد.
همیشه به یاد داشته باشید بهترین برنامه بدنسازی باید ۵ یا ۶ جلسه تمرین در هفته باشد و حتمأ باید نقاط ضعف در برنامه لحاظ گردیده باشد و در اولویت قرار گرفته شود. با این تعاریف شما خودتان می توانید به راحتی بهترین برنامه بدنسازی را به دست بیاورید. بدون اینکه بخواهید از برنامه های تمرینی دوستانتان تقلید کنید. یکی دیگر از روش هایی که شما می توانید در همان جلسه اول به خوب بودن برنامه تمرینی پی ببرید این است که اگر بعد از پایان جلسه تمرینی احساس دم عضلانی کردید و احساس کرید که خیلی با کمبود انرژی مواجه نشده اید پس شما بهترین برنامه بدنسازی را یافته اید.