تغذیه بعد از تمرینات بدنسازی

تغذیه بعد از تمرینات بدنسازی
بین سال های۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ میلادی به بعد بحث تغذیه بعد از تمرینات بدنسازی در متون علمی ورزشی مهم ترین فاکتور برای ریکاوری شناخته شده است که کشورهای پیشرفته به خوبی از آن بیشترین بهره وری را به عمل می آورند.

بهترین تمرینات بدنسازی

بسته به رشته ورزشی این فرصت مهم بعد از تمرین فرق دارد. به طور مثال برای ورزشکاران استقامتی ۳ نوبت تغذیه بعد از تمرین داریم، یکی تا نیم ساعت بعد از تمرین، دیگری  یک ساعت بعد از تمرین و سومی هم ۵/۱ الی ۲ ساعت بعد از تمرین.
برای رشته های قدرتی مثل بدنسازی یک وعده بلافاصله در پایان تمرینات بدنسازی داریم، دوم یک ساعت بعد از تمرینات بدنسازی و سومین وعده ۲ ساعت بعد از تمرین. در تمام این وعده ها کربوهیدرات و پروتئین داریم و هدف اصلی در رشته های استقامتی جایگزین کردن ذخایر گلیکوژنی است و در رشته هایی مثل بدنسازی مضاف بر گلیکوژن بحث ورود آمینواسیدها و پروتئین در کنار قندها به داخل عضلات است. در گذشته خیلی ها فکر می کردند خوابیدن بعد از تمرین مهم ترین فاکتور است، اما در صدر عوامل ریکاوری تغذیه بعد از تمرینات بدنسازی مطرح است که باید به آن حداکثر توجه داده شود.
افرادی که در روز بیشتر از یک جلسه تمرین می کنند توصیه می کنم تغذیه بعد از هر تمرین  را خیلی جدی بگیرند و بین جلسات در کنار تغذیه مناسب یک چرت هم داشته باشند.
بین جلسات تمرین رشته های استقامتی بهتر است تا ۷ ساعت فاصله باشد اما به لحاظ علمی پس از رعایت ۳ ساعت فاصله می شود در رشته های قدرتی تمرین بعدی را جای داد که این بسته به شرایط زندگی هر فرد تفاوت دارد.
ناگفته نماند که سطح آمادگی جسمانی، vo2max، چگالی عضلات، نوع رشته، سن و… همگی می توانند شرایط هر ورزشکار را خاص کنند که با در نظر گرفتن این عوامل می توان تغییراتی را در برنامه های ریکاوری بوجود آورد.

 

 

نکاتی در مورد چربی سوز و بهترین چربی سوزها

 وزنه چقدر باشد، هوازی چقدر؟

نگاهی به تمرین دایره ای