خود آزمایی تمرین سینه

خود آزمایی تمرین سینه

 

تمرین سینه

اگر فکر می کنید اطلاعات خوب و کافی در مورد سینه دارید، شما را دعوت می کنیم تا در این آزمون سینه شرکت کنید و خود را محک بزنید:

 

 

۱) روز شنبه است، پس از کار روزمره به باشگاه رفته اید و ساعت ازدحام و شلوغی باشگاه است. صفی از افراد منتظر اجرای پرس سینه هستند. بهترین جایگزین برای پرس سینه با هالتر چیست؟
A. کراس اور
B. پرس سرشانه نشسته با دمبل
C. پرس بالا سینه با دمبل
D. پرس سینه با دمبل روی نیمکت صاف

 

 

۲) تصمیم گرفته اید روی فیبرهای بخش داخلی سینه کار کنید. کدام حرکت به بهترین وجه این بخش را تحت فشار می گذارد؟
A. قفسه سینه با سیمکش روی نیمکت صاف در حالیکه دستها را از روی هم عبور می دهید
B. پرس سینه با هالتر با فاصله زیاد بین دستها
C. پرس سینه دست برعکس
D. قفسه سینه با سیمکش روی نیمکت صاف بدون رساندن دستها به هم

 

۳) تصمیم گرفته اید جلسه تمرین سینه خود را با حرکت پارالل به پایان برسانید. برای به حداقل رساندن نقش پشت بازو، کدام فرم از حرکت را باید اجرا کنیم؟
A. بدن را تا حد ممکن نزدیک به حالت عمودی حفظ کنید
B. پاها را از پشت بالا بیاورید و تا حد ممکن به جلو متمایل شوید
C. آرنجها را تا حد ممکن نزدیک به بدن حفظ کنید
D. موارد A و C

 

پاسخهای صحیح:
پاسخ سؤال اول:
پرس سینه یک حرکت چند مفصلی است که طی آن دستهای شما در راستای عمودی نسبت به تنه حرکت می کند. پاسخ A یک حرکت تک مفصلی برای سینه است، و در حالیکه پاسخ C یک حرکت چند مفصلی است، ولی بخش بالایی سینه را هدف قرار می دهد به این دلیل که نه تنها طی‌ آن وزنه را از بدن دور می کنید بلکه همزمان به سمت بالای سینه می برید. گزینه B حرکتی است برای سرشانه. پاسخ صحیح گزینه D است که نزدیک ترین حرکت به پرس سینه با هالتر است و در واقع دمبل عموزاده هالتر بشمار می آید.

 

پاسخ سؤال دوم:
پرس سینه با هالتر با فاصله زیاد بین دستها که در گزینه B مطرح شده، در واقع فیبرهای بخش خارجی سینه را تحت فشار می گذارد. گزینه C برای هدف قرار دادن فیبرهای بخش میانی و بالایی سینه مناسب است. قفسه با سیمکش یک حرکت تک مفصلی برای سینه است؛ از نظر فیزیکی عبور دادن دستها از روی هم، تأکید بیشتری را بر فیبرهای بخش داخلی سینه قرار می دهد، بنابراین گزینه A پاسخ صحیح سؤال دوم است.

 

پاسخ سؤال سوم:
حرکت پارالل هم برای هدف قرار دادن سینه و هم پشت بازو مورد استفاده قرار می گیرد، ولی اگر آن را در روز سینه انجام دهید، می خواهید نقش پشت بازو را به حداقل برسانید. گزینه های A و  C هر دو نقش پشت بازو را در حرکت افزایش می دهد. پاسخ صحیح، گزینه B است.

 

تمرین سینه

 

 

تغذیه بدنسازی:چرا تغذیه بعد از تمرین برای ریکاوری اینقدر ضروری است؟

بررسی محصول کربوپروتئین کینگ مس ایکس لارج

تمرینات پشت بازو با توصیه های آرنولد شوارتزنگر