ددباگ بهترین حرکتی که از آن غافل بوده اید!

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۴
  • نظرات : ۳دیدگاه

ددباگ بهترین حرکتی که از آن غافل بوده اید!

بهترین تمرینات شکم

برای تراش دادن میان تنه، تنظیم و اصلاح موقعیت لگن خاصره و سوزاندن مقدار زیادی از چربی های شکم این حرکت را اجرا کنید. مطمئن باشید پشیمان نمی شوید!
تمام ورزشکاران جدی و مشتاق می دانند که دراز و نشست حرکتی تقریبأ منسوخ است که تنها افراد ناآگاه و ناشی هنوز از آن استفاده می کنند و می دانند که حرکات پایه مثل ددلیفت و اسکوات برای تقویت عضلات بنیادی و میان تنه کارایی بالایی دارند. ولی باید بدانید که کسی تنها برای ساختن میان تنه ای چشمگیر از این حرکات استفاده نمی کند. حرکتی که در اینجا در اختیارتان گذاشته ایم، یک حرکت عالی است که با فعال سازی همزمان واحدهای حرکتی بخشهای مختلف بدن، باعث خواهد شد هر گونه عدم تعادلی که ممکن است در عملکرد کمر شما در طول تمرین شکم وجود داشته باشد، اصلاح شود و این به معنی پشتیبانی بیشتر از سلامت ستون مهره ها و افزایش کارایی ورزشی شما خواهد بود. ددباگ باعث تقویت قدرت عضلات بنیادی و میان تنه شما می شود. این حرکت کمک می کند به اصلاح و تثبیت موقعیت لگن خاصره که نتیجه آن ظاهر صاف تر شکم خواهد بود که در بسیاری از بدنسازان با وجود چربی بسیار کم، اغلب عدم توازن لگن خاصره، حالتی برآمده و متمایل به جلو دارد.

مراحل اجرای حرکت
کشش: به پشت روی زمین بخوابید، پاها را از زانو خم کنید، ران پا را در راستای عمود با زمین و ساق پاها در راستای موازی با زمین. دستها را هم به حالت کشیده، مستقیمأ به سمت بالا حفظ کنید. هوا را داخل ریه ها کشیده و شکم را حس کنید. همزمان با بازدم، پا راست و دست چپ خود را از هم دور کنید تا به حالت کشیده در آیند. حالا…
بازگشت: به بازدم ادامه دهید تا وقتی ریه های شما از هوا خالی شود و شکم را به داخل بکشید. مجددأ هوا را داخل ریه ها کشیده و همزمان دست و پا به آرامی به سمت هم بازگردانید.
جمع شدن: همزمان با رسیدن زانوها به خمیدگی ۹۰ درجه و رسیدن دستها به نقطه شروع، توقف کنید. عضلات سرینی را منقبض کنید برای اینکه پشت شما صاف شود. سپس همین روند را برای دست راست و پای چپ انجام دهید.
سه بار در هفته: این حرکت را برای دو ست ۵ تا ۶ تکراری برای هر سمت، در شروع هر جلسه تمرین، یا سه روز در هفته، هنگام صبح اجرا کنید.

فوایدی که از اجرای این حرکت نصیب تان خواهد شد:
کمک به نمایان شدن عضلات شش تکه شکم در زمانی کوتاه
افزایش ثبات میان تنه تنها در طول چهار هفته
پشت قویتر برای بهبود موقعیت بالاتنه
اصلاح موقعیت لگن خاصره و کمک به ظاهر بهتر میان تنه.

تمرین شکم