سیستم تمرین با توجه به حداکثر کارایی عضلات رمز موفقیت در پیشرفت عضلات

سیستم تمرین با توجه به حداکثر کارایی عضلات رمز موفقیت در پیشرفت عضلات

 

141423366020000

 

چگونگی هدایت جسم و مسیر زندگی به سمت تعالی
طرح مربوط به حداکثر کارایی عضلات را به دقت دنبال کنید. این طرح در چهار سطح مختلف تهیه و تنظیم شده است. فقط کافی است آن را به دقت اجرا کنید تا دچارهیچ دردسری نشوید. این طرح مشتمل بر چند تمرین هفتگی است که باید هر کدام را بطور جداگانه روی کاغذ یادداشت کنید. البته حتما نوع تمرینات و وزنه های مورد استفاده را نیز در این کاغذ ها یادداشت کنید.
سطح اول و دوم که مشتمل بر چهار ست مختلف می باشد، مستلزم تمرین با وزنه های سنگین است (مثل پرس سینه، قفسه سینه با دمبل یا پرس بالا سینه، اسکوات یا پرس پا جهت تقویت پا، سرشانه از جلو جهت تقویت شانه، جلوبازو با دو دمبل از حالت نشسته یا جلوبازو با هالتر از حالت ایستاده جهت تقویت عضله سه سربازو، زیربغل با دمبل یا زیربغل از حالت خم تک دمبل جهت تقویت پشت). زمان بین ست های تمرین و تعداد تکرارها را در جدول مخصوصی که سیر پیشرفت شما را مشخص می کند، یادداشت کنید.
طی هر جلسه تمرینی که در باشگاه اجرا می کنید این جدول را با خود به باشگاه برده و همه چیز را در آن یادداشت کنید. من نیز تمام سطوح تمرین و پیشرفت عضلات را در این برگه ثبت می کنم. پس از اینکه همه سطوح تمرین را یادداشت کردم تنها کار دیگری که انجام می دهم این است که هر بار کاری کنم که در آخرین جلسه تمرین با پیشرفت مواجه شوم. در واقع همه این کارها را ظرف مدت ۳۰ دقیقه انجام می دهم. طی این مدت، فقط به خودم توجه می کنم بطوری که حتی حاضر نیستم با کسی صحبت کنم. در واقع زمانی که وارد باشگاه می شوم حاضر نیستم حتی یک لحظه هم وقت تلف کنم.
شب قبل از تمرین هم تصمیم می گیرم که قرار است روز بعد چه تمریناتی را اجرا کرده و از کدام وزنه ها استفاده کنم. در ضمن ساعت شروع حرکات را نیز یادداشت کرده و به دقت به آن عمل می کنم. در واقع ثبت این فعالیت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد زیرا نشان می دهد که ورزشکار آنقدر برای تمرینات و حرکات ورزشی خود ارزش قایل است که حاضر است از قبل به آن فکر کند. به علاوه این عمل، سلول های مغز را کاملأ تقویت می کند بنابراین فعالیت فکری بسیار خوبی تلقی می شود. در ضمن ۳۰ دقیقه تمرین هم طوری اجرا می شود که ورزشکار باید به اندازه کافی روی آن تمرکز کند. به هر حال برنامه ریزی قبلی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
توجه داشته باشید روند پیشرفت ماهیانه خود را نیز به دقت بررسی کنید زیرا هم از انگیزه و هم از قدرت بیشتری برخوردار شده و مصمم تر از قبل در مسیر مورد نظر خود پیش می روید. هر چند چنین تمریناتی ساده به نظر می رسند اما به هر حال از اثرات بسزایی برخوردار هستند.

تمرینات بدنسازی

فیتنس

برنامه بدنسازی

نکات طلائی در پرورش اندام