کدام حرکت مناسب شماست؟

کدام حرکت مناسب شماست؟

 

 

اگر دست های بلند و شانه های باریکی یا پنجه های کوتاهی دارید، اگر قد بلند هستید و…
کدام حرکت برایتان مناسب و کدام نامناسب است؟ در این مقاله کوتاه به برخی از این «اگرها» پاسخ داده شده است تا از آنها در برنامه بدنسازی خود استفاده کنید
کدام حرکت مناسب شماست؟
یک برنامه خوب تمرین همواره شامل پرس ها، اسکوات ها، ددلیفت ها، حرکات پارویی و انواع مختلف بارفیکس است، ولی انتخاب بهترین حرکت بستگی به شما دارد و اینکه بدن تان مناسب کدامیک از آنهاست. به عبارت دیگر، بهترین پرس سینه برای شما شاید پرس سینه با هالتر نباشد. برای رشد سریع تر و آسیب های کمتر اجازه دهید ژنتیک شما در انتخاب حرکات تعیین کننده باشد. به توصیه های ما دقت کنید و حرکاتی را انتخاب کنید که برایتان کارایی بیشتر و خطر کمتری داشته باشد.

اسکوات با هالتر

نقش اسکوات در چربی سوزی

اگر قد بلندی دارید باید بدانید که سلطان حرکات می تواند همزمان سلطان ایجاد درد کمر برای افراد قد بلند باشد!
ولی اجرای حرکتی که الگوی حرکتی مشابهی داشته باشد ولی نقش ستون مهره ها در آن کاهش یافته باشد می تواند پاهای ضخیمی را برایتان بسازد، بدون اینکه باعث درد در کمرتان شود. این حرکات را تجربه کنید:
اسکوات بلغاری:‌ مطالعات نشان داده اسکوات بلغاری دامنه حرکتی طولانی تری را در مقایسه با اسکوات سنتی در اختیارتان می گذارد، ضمن اینکه عضله راست رانی فعالیت بیشتری خواهد داشت.
استپ آپ با دمبل: این حرکت خوبی برای کار روی عضلات چهارسر ران است و تعادل شما را به چالش می کشد که همین مسئله آن را به حرکت ارزشمندی برای تقویت عضلات میان تنه بدل کرده است. در این حرکت برای کسب نتایج قابل توجه، نیازی به وزنه های سنگین ندارید.

پرس سینه با هالتر

درباره پرس سینه

اگر دست های بلند و شانه های باریکی دارید، پرس سینه با هالتر انتخاب خوبی برایتان نخواهد بود. افرادی که تنه بلند و لاغری دارند شرایط بیومکانیک خوبی برای پرس سینه با هالتر ندارند، یک جایگزین خوب برای چنین افرادی، پرس سینه روی زمین است، که دامنه حرکت میله را به حداقل می رساند. پرس بالاسینه با دمبل با دست های موازی و شنا سوئدی هم گزینه های خوب دیگرند.

ددلیفت

ددلیفت

نامناسب برای کسانی که بازوهای کوتاه، مچ پای ضعیف یا انعطاف کمی در همسترینگ دارند.
ترکیب دست های کوتاه، پاهای بلند و یاعدم انعطاف کافی در بدن می تواند باعث شود تا در طول ددلیفت ناچارشوید کمرتان را خم کنید. برای اینکه ستون مهره های خود از خطر آسیب حفظ کنید، ددلیفت سومو (ددلیفت با فاصله زیاد بین پاها) یا ددلیفت نیمه با ارتفاعی حداقل ۲۵ سانتیمتری نسبت به زمین اجرا کنید.

حرکات پارویی و انواع بارفیکس

آموزش حرکات پارویی

اگر پنجه های کوتاهی دارید در این حرکت دچار مشکل خواهید بود. اگر نتوانید دسته میله را بخوبی نگه دارید، هرگز نمی توانید وزنه های سنگینی جابجا کنید و تکرارهای مورد نظرتان را انجام دهید. از بند لیفت استفاده کنید برای اطمینان یافتن از اینکه گیرایی پنجه های شما پیش ازعضلات پشت تان به ناتوانی نرسد. همزمان، با اجرای حرکاتی مثل راه رفتن در حالیکه با هر دست صفحه وزنه ای را نگه داشته اید سعی کنید بر قدرت پنجه های خود بیافزایید.