پرس شانه با هالتر از جلو دلتوئید های شما را پر سایز می کند

پرس شانه با هالتر از جلو دلتوئید های شما را پر سایز می کند

 

پرس شانه

 
پرس شانه عضلات دلتوئید ( سرشانه) فرمی کامل به بالا تنه داده و تقارن این بخش را رقم می زند. کارشناسان اظهار می دارند سر قدامی (جلویی) دلتوئید یکی از قسمت های اصلی (عامل محرک نخست) در حرکت پرس سینه محسوب می شود.
بسیاری از حرکات توانایی اعمال استرس و فشار بر روی یک قسمت (حرکات تک مفصلی) مثلا سر قدامی دلتوئید را دارند اما باید اعتراف کنیم که حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو قدرت بسیار بالاتری در رقم خوردن این مهم خواهد داشت.
باید به این نکته توجه داشته باشید در هنگام اجرای سرشانه هالتر از پشت، خیلی حواستان به مهره های گردنی باشد. البته خود مفصل شانه هم در این حرکت، ریسک آسیب دیدگی بالایی را متحمل می شود.

 

 

 

۱-زمان اجرای حرکت پرس سرشانه

حرکت پرس سرشانه یک حرکت چند مفصلی بوده که می توان آن را در شروع تمرینات گنجاند. بسیار مهم است که در شروع جلسه، حسابی مفصل شانه را با حرکات تابی و چرخشی گرم و روان نموده و نیم نگاهی هم به گرم شدن پشت بازویتان داشته باشید.

 

 

 

۲-حرکات جایگزین

نشر از جلو دمبل، نشر از جلو هالتر، پرس شانه دمبل و پرس شانه دست جمع با دستگاه می توانند جایگزین پرس شانه هالتر شوند.

 

 

 

۳-شکل و عملکرد دلتوئید

سر قدامی (جلویی) دلتوئید یکی از سه سر موجود در این قسمت (شانه) محسوب می شود. این بخش از دورترین قسمت انتهایی ترقوه (استخوان دراز است که همراه با استخوان بازو، جناغ و کتف، کمربند شانه ای را تشکیل می دهد) آغاز شده و در داخل بخش فوقانی استخوان بازو جای گرفته است.

 

 

 

جدول برنامه تمرینی شانه (سرقدامی)

 

حرکتستتکرار
پرس سرشانه هالتر از جلو۳۸-۱۲
نشر از جلو دمبل۳۱۲-۱۵
نشر از جلو هالتر۳۱۲-۱۵

 

 

 

این مقالات را ببینید

برجسته کردن پیک جلوبازو