چرا با رفتن به باشگاه تغییر نمی کنیم

چرا با رفتن به باشگاه تغییر نمی کنیم

 

تمرینات بدنسازی

 

 
با ورود خود به باشگاه می بایست به نکات کلیدی پیشرفت بدنی و تمرینی خود توجه کنید تا قادر باشید دینامیکی تغییر کنید. نرمش و کشش طولانی به شما کمک کند تا آمادگی جسمانی بدنی را ارتقاء دهید. سپس با تمرینات سبک و استمرار تمرین، رعایت رژیم غذایی و در صورتی که از بودجه کم و یا متوسط و زیادی برخوردارید از محصولات یا مشورت مربی و پزشک آنها را درست انتخاب کرده و سر وقت از آنها استفاده کنید. پس از آمادگی جسمانی کافی بسیار تلاش کنید از علائم تکنیک آگاهی یابید یا از افراد کار کشته تکنیک های درست را بیاموزید و یا از منابع با منابع کتب موجود آموزشی تکنیک ها آن ها را درست بیاموزید و هنگام تمرین تکنیک ها را صحیح اجرا کنید. اشتباه در هر یک از این فاکتورهایی که برشمردیم سبب عقب ماندگی پیشرفت شما می شود. نه یک شبه نه چند ساله بلکه سال ها ریاضت دانش و اجرای این رشته را باید بکشید تا تغییرات را یا به صورت دینامیکی یا زمان کوتاه و یا دراز مدت فراگیرید و پیشرفت خود را مشاهده کنید. سرعت پیشرفت شما بستگی به شتاب یادیگری تان دارد. علت پیشرفت برخی افراد نشانگر استعداد، جدیت و کوشش آنها در این رشته است.
پرورش اندام نیاز به علم بسیار در زمینه های گوناگون دارد که می بایست مجموعه این زمینه های گوناگون را زنجیروار به یکدیگر متصل کنید و آنگاه شاهد پیشرفت خود باشید. شناخت فیزیولوژی عضلات، شناخت رباط ها یا مفاصل، علم حرکت شناسی ارتباط مفاصل با عضلات و استخوان ها را هنگام اجرای تکنیک بیاموزید که این عوامل از جمله رموز دیگر پیشرفت شماست.
قوانین فیزیک و علم هندسه و بیومکانیک به شما کمک می کند تا از قوانین موجود در پیشبرد امر پیشرفت جسمانی و تغییر فیزیکی به شما کمک کنند تا به خواسته ایده آلی خود دست یابید.
حقیقتاً عدم استمرار تمرین با تجربه ی شخصی بدون توصیه های مربی و با مطالعه ی سردرگم سبب می شود تا مسیر ورزشی خود را به انحراف کشیده و از هدف دور شوید لذا با اجرای حرکات غلط علاوه بر عدم پیشرفت بدنی ممکن است آسیب های جدی مفصلی، عضلانی و قلبی به خود وارد سازید. ممکن است با وجود خستگی کار روزانه یا فشار تمرینی غلط به خستگی خود بیافزائید از خستگی دائم و هر روزه کسل شده و تمرین را ترک کنید. لذا در چنین شرایطی ورزش نکردن می تواند به شما کمک کند تا خستگی خود را مضاعف نکنید. پس بدین نکات توجه کنید تا بدون آگاهی علمی تمرین نکنید.
پیش از آنکه به زیاده روی ورزش خود پی ببرید به عبارتی بهترین طریق آن است که شدت تمرین و وزنه را کاهش داده و سبک تمرین کنید تا به تدریج از دیگران، مربیان و به کمک کتب آموزشی و مطالعات بیشتر در خصوص علوم و فنون و فن و بند کار با وزنه و دستگاه، اشراف یافته و به تدریج از اشتباهات خود کاسته و آنچه شما را به اهدافتان نزدیک می کند، آگاهی یافته و آنها را به کار برید.

 

 
ارزش های استایل خوب در جامعه
شاید متوجه شده اید که نگاه مردم به یک ورزشکار بویژه در رشته ی بدنسازی و فیزیک و فیتنس با نگاه متفاوتی نسبت به دیگران همراه است. عده ای با رفتارهای نامناسب و ظاهری بد را با نگرشی منفی مواجه می گرداند. و بلعکس نگاه به برخی دیگر از ورزشگاران که در بیان و کلام، شأن و ادب و شخصیت خود را موقرانه نشانه می دهند. با تیپ موجه و پوششی مناسب و رفتار شایسته موجب رضایتمندی و همراه با خوشرویی مردم و با احترامی متقابل موجب خرسندی یکدیگر می گردند. این رضایتمندی جبران سختی تمرینات را در ورزشکاران می کند و این حس خوبی است که به آنها انگیزه می دهد تا همچنان ورزش خود را ارزشمند جدی بگیرند.
این تعامل فی مابین یکی از اساسی ترین اهدافی است که هر فرد ورزشکار در رشته های قدرتی می بایست دنبال کنند. و حس مردم دوستی، حس رفاقت، حس راستی و درستی و احترام به کوچک و بزرگترهای جامعه سبب می شود مبتدیان نیز با پیروی از ورزشکاران و پهلوانان قدیمی در این ورزش ورود کنند و در آینده استوره های پهلوان آینده گردند.

 

 

 

ارزیابی کیفی یک جلسه تمرین ورزشکاران در باشگاه

چگونه عضلاتی بدون چربی داشته باشیم

هر رژیم غذایی ۳ هفته فرصت می خواهد