بدنسازی بانوان

بدنسازی بانوان:آیا زنان می توانند مثل مردان تمرین کنند؟

بدنسازی بانوان:آیا زنان می توانند مثل مردان تمرین کنند؟

آیا زنان می توانند مثل مردان تمرین کنند؟   سوالات بسیاری درباره تمرینات و رژیم غذایی زنان پیش می آید. در اینجا جواب این سوال را داده ایم. آشنایی با عضلات و بافتهای بدن زن و مرد، به درک تکامل تفاوت های جنسیتی کمک می کند.   ۱٫ زنان به اندازه مردان به کربوهیدرات نیاز […]