گزارش مکمل های بدنسازی بدل در تهران

گزارش مکمل های بدنسازی بدل در تهران

 

 

 

روز به روز به تعداد سازندهای مکمل های ورزشی قلابی اضافه می شود. و این می تواند جان ورزشکاران را به خطر بیندازد

 

 

برای در امان بودن از مکمل های بدل و عوارض شدید آن ها توصیه می شود مکمل های بدنسازی خود را از مراکز معتیر و با هلوگرام شرکت سازنده و شماره مخصوص اسالت شرکت سازنده تهیه نمایید

 

 

این فیلم در مورد مکمل های ورزشی بدل می باشد