محصول چربی‌سوز کوآدرالین

محصول چربی‌سوز کوآدرالین

 

چربی‌سوز کوآدرالین

 

 

توجه: مطالبی که در ستون مکمل های بدنسازی به توضیح و ترجمه‌ی آن می‌پردازیم، اظهارات شرکت تولید کننده آن بوده و ترجمه و درج آن در این وبسایت، به منزله تأیید یا عدم تأیید آن نمی‌باشد. ضمن این که اگر احیاناً مکمل‌های مطرح شده، دارای عوارض باشند تولیدکننده‌اش آن را بیان نمی‌کند و فقط به مزایای آن اشاره می‌نماید.

 

 

بنابر این پیشنهاد می‌شود مصرف آن‌ها را تحت نظر متخصصین حوزه مربوطه انجام دهید.

 

 

نام محصول: کوآدرالین (QuadraLean)
دسته‌بندی: چربی‌سوز
کمپانی سازنده: RSP
تعداد در انواع قوطی: ۳۰، ۹۰ و ۱۸۰ کپسول

 

 

آنالیز برخی از ترکیبات کوآدرالین عبارت است از:

• ال کارنیتین – ۵۰۰ میلی‌گرم:

بدون وجود کارنیتین، چربی متابولیزه نمی‌شود. کارنیتین چربی‌های بدن را همراهی کرده تا به سمت میتوکندری هدایت شوند و همان‌طوری که می‌دانید میتوکندری جایی است که چربی تجزیه و شکسته می‌شود.

 

 

• کافئین طبیعی – ۲۰۰ میلی‌گرم:

کافئین از افزایش متابولیسم جهت تسریع فرایند چربی سوزی و همچنین تمرکز و آزاد شدن ذخایر چربی حمایت می‌کند.

 

• آلفا GPC – ۵۰ میلی‌گرم:

کولین یک ناقل عصبی است که می‌تواند تمرکز، خلق و خو و تمرکز را تقویت کند و این مهم با ماده آلفا GPC تسهیل می‌شود.

 

• کاپسیماکس – ۲۵ میلی‌گرم:

تحقیقات علمی نشان داده که مصرف این ماده گرمازا باعث اکسیداسیون چربی شده و از طرفی دیگر ظرفیت پیشرفت عضله را تحریک می‌کند.