نوشته هایی با برچسب "شنا سوئدی"

تمرین ۱۰ دقیقه برای خانم های خانه دار

تمرین ۱۰ دقیقه برای خانم های خانه دار

تمرین ۱۰ دقیقه برای خانم های خانه دار   آیا یک مادر پرمشغله و خانه دار هستید که از صبح علی الطلوع مشغول تلاش برای رتق و فتق کردن امور فرزندان و همسر هستید؟ دیگر نیازی به هیچ توضیح اضافه نیست، سپس کارها به ضافه امورات منزل خودش معادل یک شغل تمام وقت است و […]